Heeft u zittend ziekenvervoer nodig?

Hebt u zittend ziekenvervoer nodig? Dan moet u rekening houden met een aantal voorwaarden. In een aantal gevallen krijgt u van de zorgverzekeraar de reiskosten die u maakt voor een medische behandeling vergoed vanuit uw hoofdverzekering. De overheid heeft hier een aantal regels voor. U kunt voor vergoeding van vervoer uit de hoofdverzekering in aanmerking komen als:

  • U nierdialyse krijgt in een ziekenhuis of dialysecentrum;
  • U oncologische behandelingen met chemotherapie of radiotherapie voor een kwaadaardige aandoening krijgt;
  • U zich alleen maar in een rolstoel kunt verplaatsen;
  • U zich door een visuele handicap niet goed alleen kunt verplaatsen;
  • U door een ziekte of aandoening voor een lange tijd vervoer nodig hebt.

De zorgverzekeraar beoordeelt in dit geval per kalenderjaar of u in aanmerking komt voor een vergoeding van zittend ziekenvervoer.

Komt u in aanmerking voor een vergoeding?

Als u denkt dat u recht hebt op een vergoeding van vervoer, kunt u een machtiging aanvragen via een aanvraagformulier. De zorgverzekeraar beoordeelt na ontvangst van uw formulier of u voor vergoeding van vervoerskosten in aanmerking komt. Als u voor vergoeding in aanmerking komt, ontvangt u van de zorgverzekeraar een machtiging.
Deze machtiging is het bewijs dat u recht hebt op een vergoeding met uitzondering van de eigen bijdrage en het eigen risico. Op de machtiging staat op welk soort vervoer u recht hebt en voor welke periode dit geldt. Een kopie van deze machtiging moet u aan de vervoerder geven. Het origineel bewaart u zelf.

Komt u niet in aanmerking voor een machtiging? Dan kunt u misschien wel gebruikmaken van de kortingsregeling.
Het zittend ziekenvervoer geldt niet alleen voor de zieke, maar soms ook voor een begeleider. U moet hiervoor wel een machtiging aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Dit kan als uw arts dit nodig vindt, of als de zieke jonger is dan zestien jaar. Ook een hulp- of blindengeleidehond kan een begeleider zijn. Hiervoor hoeft u geen machtiging aan te vragen.

Denkt u dat u zorgvervoer nodig heeft of vindt u dat uw zorgvervoer beter kan? Neem u dan contact met ons op! Wij helpen u graag!
Door jarenlange ervaring met zorgvervoer weten wij wat u als klant wilt. We zijn bekend met de zorgverzekeraar en weten waar u moet zijn. Wij helpen u graag met de administratieve verwerking.