TX-keurmerk

Onlangs heeft Taxi de Vocht v.o.f. het keurmerk taxi behaald. Dit keurmerk is officieel bekend als het TX-keurmerk. Dit branche specifieke kwaliteitssysteem is te vergelijken met een ISO certificaat dat kwaliteit, arbo en milieu waarborgt. De officiële ISO richtlijnen zijn dan ook als basis genomen voor deze keurmerk eisen.

Natuurlijk staan wij al jaren garant voor kwaliteit en service. Wij zijn dan ook blij dat wij nu een officiële erkenning hebben. Dit keurmerk heeft er toe geleid dat wij zelfs meer doen dan de wettelijke eisen. Onze chauffeurs hebben behalve de verplichte chauffeursopleiding en chauffeurspas ook een opleiding levensreddend handelen, sociale vaardigheden en omgaan met mensen met een functiebeperking. Verder is er een compleet bewakingssysteem voor keuring en onderhoud van middelen, materialen en mensen. Onze voertuigen voldoen niet alleen aan de eisen die de wetgever stelt zoals APK, deugdelijk onderhoud en verzekering maar er wordt ook gekeken naar uiterlijk en leeftijd. ook is er gedacht aan de wensen en meningen van de klanten.

Hier wordt regelmatig onderzoek naar gedaan en de uitkomsten hiervan worden in de besluitvorming meegenomen. Al onze processen zij nu gedocumenteerd en later terug te zoeken. Klachten en incidenten worden nu gestructureerd afgehandeld, al kunnen wij zeggen dat dit niet veel voor komt. De certificering, die uitgevoerd wordt door KIWA, controleert ook of wij de cao goed naleven en of er geen conflicten of bekeuringen zijn met en door de overheid.

Kortom: U kunt er van op aan dat al uw directie-, personeels-, groeps-, taxi-, luchthaven-, zieken-, en rolstoelvervoer perfect verzorgd zal zijn.

Voor meer informatie kijk op de website van TX-keurmerk.